The Basic Principles Of reintegratie

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen around uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

na het verstrijken van een termijn van seven werkdagen waarin de medewerker in beroep kan gaan tegen een beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren en aangepast of ander werk werd aanbevolen;

een beschrijving van het werk dat uw werkgever aanbiedt of een beschrijving van het werk dat u zelf voorstelt om te doen

Maar soms is het niet mogelijk om through het eerste spoor te re-integreren. Bijvoorbeeld omdat er bij jou geen passende functie beschikbaar is voor de langdurige zieke werknemer.

De werkgever kan pas een re-integratietraject laten opstarten ten vroegste na een onafgebroken periode van four maanden arbeidsongeschiktheid (dus geen opeenvolgende korte periodes van arbeidsongeschiktheid) van de werknemer. Deze termijn is vooral bedoeld om de instroom vanuit de hoek van de werknemer zelf alle kansen te geven. De voorkeur dient immers te worden gegeven aan werknemers die zelf het initiatief nemen tot re-integratie.

Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer als leerkracht verder kon zat ik toch wel een periode in een dip. Het re-integratie traject bij Onderwijs-Herstart heeft me er weer bovenop geholpen.

Het is echter vooral wanneer het traject werd opgestart op vraag van werkgever, en eventueel van de werknemer zelf, dat er vragen kunnen rijzen omtrent de wenselijkheid van re-integratie (bv. gelet op de medische behandeling van de betrokken werknemer).

Daarom wordt ook een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers dan wel van arbeidsongeschikten die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Dan krijgt u meer jaaropgaven. Het kan zijn dat u de jaaropgaven op verschillende dagen ontvangt. Al uw jaaropgaven staan op Mijn UWV. Lukt het u niet om uw jaaropgaaf te bekijken of heeft u uw jaaropgaaf op 1 maart nog niet ontvangen? Neem dan Speak to op met ons.

Uw werkgever kan een volledige of gedeeltelijke vergoeding krijgen van de andere werkgever waar u reintegratie gaat re-integreren.

Het Robertshuis heeft als uitgangspunt dat ieder sort recht heeft op een plek in de maatschappij. Hierbij speelt onderwijs een belangrijke rol. Het Robertshuis heeft in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgebouwd rondom ASS en onderwijs.

Het re-integratieplan is een cruciaal onderdeel van een re-integratietraject. Het wordt opgestart na de re-integratiebeoordeling doorway de preventieadviseur-bedrijfsarts, tenzij die oordeelde dat uw werknemer definitief arbeidsongeschikt is en bij u ook geen ander werk kan uitvoeren.

Dit doc vormt samen met andere documenten, zoals het Program van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Uit het re-integratieverslag blijkt wat u en uw werkgever hebben gedaan om u aan het werk te helpen. Dit verslag hebben we nodig als u een WIA-uitkering wilt aanvragen.

U krijgt via het werkgeversportaal alleen actuele gegevens above uitkeringen en eventuele mutaties. Deze gegevens worden wekelijks ververst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *